פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כה יט

מצודת דוד

"ושנאת חמס" - ר"ל שונאים אותי כאלו הייתי איש חמס

מצודת ציון

"רבו" - גדלו