קטע:מצודות על תהלים כה יב

מצודת דוד

"מי זה" - מי שירא מה' ובוחר בטוב אז ה' מלמדו ללכת בדרך שבחר וכמו שאמרו רבותינו ז"ל הבא לטהר מסייעין לו