קטע:מצודות על תהלים כד א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ומלואה" - כל הדברים שהארץ מלאה מהם

מצודת ציון

"לה'" - של ה'

"תבל" - הוא המקום המיושב