קטע:מצודות על תהלים כג ג

מצודת דוד

"למען שמו" - להודיע רב השגחתו על יראיו

"ינחני" - ינהג אותי באורח ישר למען לא אכשל

מצודת ציון

"ישובב" - ענין הנחה והשקט