קטע:מצודות על תהלים כג א

מצודת דוד

"ה' רועי" - על כי ה' רועה אותי א"כ בוודאי לא אהיה חסר מאומה כי הכל בידו