קטע:מצודות על תהלים כב לב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי עשה" - אשר עשה עמהם

"יבואו" - הם יבואו ויגידו צדקתו לעם הנולד אחריהם