פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב לא

מצודת דוד

"זרע יעבדנו" - כל בני אדם שמאמינים בו ואשר עבדוהו מעולם אותם יחיה והם יספרו מעשה ה' להדור שאחריהם