קטע:מצודות על תהלים כב כט

מצודת דוד

"כי לה' המלוכה" - רצה לומר הכל יכירו אשר לה' המלוכה והוא מושל בכל הגוים