פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב כח

מצודת דוד

"יזכרו" - בגודל פלאי ה' וישובו כולם אליו

מצודת ציון

"כל אפסי ארץ" - קצות ארץ