פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב כו

מצודת דוד

"מאתך וגו'" - רצה לומר מה שאהללך בקהל רב באה היא מאתך בעבור התשועה שעשית לי ולזה הנדרים שנדרתי בעת צרה אשלם נגד יראיו לפרסם הנס