קטע:מצודות על תהלים כב כה

מצודת דוד

"כי לא בזה" - על שלא בזה הכנעת העני

"ובשועו" - אבל כשצעק אל ה' שמע אליו

מצודת ציון

"שקץ" - ענין תעוב

"ענות" - הכנעה כמו לענות מפני (שמות י')