קטע:מצודות על תהלים כב כד

מצודת דוד

"יראי ה'" - כה אומר להם אתם יראי ה' הללו אותו

מצודת ציון

"וגורו" - ופחדו