קטע:מצודות על תהלים כב כ

מצודת דוד

"אילותי" - אתה חזקי מהר לעזרתי

מצודת ציון

"אילותי" - ענין כח ואומץ כמו כגבר אין איל (לקמן פ"ח)