קטע:מצודות על תהלים כב יט

מצודת דוד

"יחלקו" - מפשיטים מעלי וחולקים ביניהם

"ועל לבושי" - כפל הדבר במלות שונות