פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב יז

מצודת דוד

"כלבים" - נושכים ככלבים

"כארי" - ישברו ידי ורגלי כמו הארי המשבר עצמות הנטרף בפיו

מצודת ציון

"מרעים" - מלשון רע

"הקיפוני" - סבבוני