קטע:מצודות על תהלים כב יג

מצודת דוד

"פרים וגו'" - הוא משל על השרים והמלכים

"כתרוני" - סבבוני ככתר המקיף את הראש

מצודת ציון

"אבירי בשן" - פרים חזקים הרועים בבשן כי שם מרעה שמן וטוב