קטע:מצודות על תהלים כב יב

מצודת דוד

"כי אין עוזר" - אין בעולם עוזר בלתך

"קרובה" - וחיש מהר צריך אני להצלה