פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים כב יא

מצודת דוד

"מבטן וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מרחם" - מעת צאתי מרחם אמי השלכתי עליך להזמין לי די ספוקי