קטע:מצודות על תהלים כב ט

מצודת דוד

"כי חפץ בו" - במי שבוטח בו כראוי

"גול" - אבל המגלגל ומסבב בטחונו אל ה' הוא מצילו