קטע:מצודות על תהלים כא י

מצודת דוד

"לעת פניך" - בעת כעסך אז יבלעם באפו ותאכלם האש

"תשיתמו" - יתמיד בהם האש כמו בתנור

מצודת ציון

"תשיתמו" - תשים אותם

"יבלעם" - מלשון בליעה והשחתה