קטע:מצודות על תהלים כא ט

מצודת דוד

"ימינך תמצא" - ר"ל תשיגם ולא יוכלו להנצל

"תמצא" - תספיק מכת ידך לכל אויביך

מצודת ציון

"תמצא" - תספיק כמו ומצא להם (במדבר י"א)