קטע:מצודות על תהלים כא ד

מצודת דוד

"עטרת פז" - רצה לומר כבוד הרבה

"כי תקדמנו" - תקדים ליתן לו ברכות טוב טרם ישאל עליו

מצודת ציון

"תשית" - תשים

"לראשו" - בראשו