קטע:מצודות על תהלים כא ב

מצודת דוד

"בעזך" - בהעוז הניתן למלך המשיח הנה ישמח בו

"ובישועתך" - כפל הדבר במלות שונות