קטע:מצודות על תהלים י יב

מצודת דוד

"קומה" - לזה קום והרם ידיך עליו להכותו ואל תשכח העניים הנלכדים בידו