קטע:מצודות על תהלים י ו

מצודת דוד

"לדור ודור" - אף לאחר כמה דורות יצליח ולא יראה ברעה

"אמר בלבו" - לזאת חושב שלא ינטה לעולם להיות מושפל לארץ