קטע:מצודות על תהלים יט יב

מצודת דוד

"בשמרם עקב רב" - כי יש בשמירתן גמול שכר הרבה

"גם עבדך" - רצה לומר גם אני מן החומדים בהם ואני נזהר בקיומם

מצודת ציון

"עקב" - ענין שכר וגמול שהוא סוף המעשה כהעקב הזה שהוא סוף הגוף וכן עקב תשמעון (דברים ז')