קטע:מצודות על תהלים יט יא

מצודת דוד

"הנחמדים" - למי שחומד בהם אין לו דבר יערוך אליו כי חמודים המה לו מזהב וגו' ומתוקים המה לו מדבש וגו'

מצודת ציון

"ונפת" - ענין הזלה כמו נופת תטופנה (שיר השירים ד')

"צופים" - כן יקראו חלות הדבש וכן צוף דבש (משלי י"ז) וכפל דבורו