פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"והגיון לבי" - גם מחשבות לבי מה שלא אוכל להוציא בפה גם המה יהיו לרצון לפניך