פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מאירת עינים" - אבל המרבה להסתכל באור השמש עיניו כהות

"משמחי לב" - ולא כן השמש כי מכניס דאגה בלב האדם שלא יהיה נלקה ברב חומו

מצודת ציון

"ברה" - מלשון ברור ונקי