קטע:מצודות על תהלים יט ז

מצודת דוד

"ואין נסתר" - ואין מי שיהיה נסתר מחום השמש

"מקצה" - יציאת השמש הוא מקצה השמים לפי הנראה והנדמה לכל אחד באופק שלו

"ותקופתו" - וסבובו הוא על קצות השמים רצה לומר בכל יום זורח ברוח שזרח אתמול ושוקע ברוח ששקע אתמול וכן סובב והולך יום יום

מצודת ציון

"ותקופתו" - מלשון הקפה וסבוב