קטע:מצודות על תהלים יט ג

מצודת דוד

"יום ליום" - מיום ליום יביע אומר ר"ל בכל יום כאלו יאמרו בו פלאי ה' כי בכל עת נראה בהם מפלאות המקום

מצודת ציון

"יביע" - ידבר כמו יביעון בפיהם (לקמן נ"ט)

"יחוה" - יגיד כמו אחוה דעי (איוב לב)