קטע:מצודות על תהלים יט ב

מצודת דוד

"השמים מספרים" - רצה לומר על ידי השמים נראה כבוד האל וכאלו הם יספרו כבודו

"ומעשה ידיו" - הרקיע מגיד ומעיד על פלאי מעשה ידי ה'