קטע:מצודות על תהלים יח לז

מצודת דוד

"תרחיב" - הרחבת פסיעותי לבל ימעדו רגלי להיות נוח לפול

מצודת ציון

"מעדו" - ענין השמטה מן המקום

"קרסולי" - תרגום של כרעים הוא קרסולין