קטע:מצודות על תהלים יח כח

מצודת דוד

"ועינים רמות" - המתגאים ביותר

"עם עני" - עם מוכנע