קטע:מצודות על תהלים יח יט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יקדמוני" - שונאי היו מקדימין לבוא עלי בעת קרה לי מקרה רע בחשבם כאשר החילותי לנפול לא אקום עוד אבל ה' סמך אותי אף כי נפלתי הנה קמתי

מצודת ציון

"אידי" - ענין צער ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב ל"א)