קטע:מצודות על תהלים יח יח

מצודת דוד

"כי אמצו" - כאשר חזקו ממני בהמלחמה אז הצילני מידם