קטע:מצודות על תהלים יח יז

מצודת דוד

"ממים רבים" - רודפי הרבים השוטפים כמים

"ישלח" - עזרתו שלח ממרום ולקחני מיד האויב

מצודת ציון

"ימשני" - ענין הוצאה כמו מן המים משיתיהו (שמות ב')