קטע:מצודות על תהלים יח יד

מצודת דוד

"וירעם" - נתן בשמים קול רעם לרדת משם ברד וגחלי אש