קטע:מצודות על תהלים יח ד

מצודת דוד

"מהולל" - כשאני קורא לה' בהלל אז אני נושע מאויבי