קטע:מצודות על תהלים יז יג

מצודת דוד

"פלטה" - הצל נפשי מיד הרשע שהוא חרבך

"קדמה פניו" - עד שלא ילכדנו הקדימהו והפילהו לכרוע על ברכיו