קטע:מצודות על תהלים יז ח


מצודת ציון

"כאישון בת עין" - הוא השחור יקרא אישון על שנראה בו צורת איש קטן והנו"ן יורה על קוטן הדבר ושם העצם היא בת עין והוא גלגל העין משם בא האור וכפל הדבר בשמות נרדפים וכמו אדמת עפר (דנייאל י"ב)