קטע:מצודות על תהלים יז ב

מצודת דוד

"משפטי יצא" - רצה לומר לא תעשה בי משפט הראוי על אשמותי כי ראה מעשה הישרים שעשיתי ולפיהן שפטני