קטע:מצודות על תהלים יד ד

מצודת דוד

"הלא" - ר"ל איך יאמרו אין אלהים הלא יש לדעת לפועלי האון שמה שאכלו את עמי כמו שאוכל את הלחם הוא בעבור אשר עמי לא קראו לה'