קטע:מצודות על תהלים יד ג

מצודת דוד

"יחדיו" - כולם יחד קלקלו מעשיהם

"הכל סר" - כולם סרו מדרך הטובה

מצודת ציון

"נאלחו" - נבאשו כמו נתעב ונאלח (איוב ט"ו)

"גם" - הוא כענין אפילו