קטע:מצודות על תהלים יד ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"את אלהים" - ר"ל לדעת שיש אלהים שופטים

"דורש" - להיות דורש וחוקר

"היש משכיל" - למחות בדבר

"השקיף" - לראות במעשה העם ההוא

מצודת ציון

"השקיף" - ענין הבטה