פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים יג ד

מצודת דוד

"האירה עיני" - להתחכם בעצה מועלת להנצל מיד האויב כי פן אהיה נלכד בידו ואישן שינת המות כי יאבד נפשי

"הביטה" - ראה בעניי וענני