קטע:מצודות על תהלים יג ג

מצודת דוד

"אשית עצות" - אשים עצות איך להמלט מן היגון אשר בלבבי כל היום