קטע:מצודות על תהלים יג ב

מצודת דוד

"עד אנה" - עד מתי אהיה נד ומטולטל וכי תשכחני נצח

מצודת ציון

"עד אנה" - עד מתי

"נצח" - לעולם