קטע:מצודות על תהלים יב ב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי גמר חסיד" - כלה חסיד מן העולם ולא ימצא מי למחות ביד שאול וללמוד עלי זכות בפניו

"פסו" - כלו אנשי אמונה וידברו עלי כזב בפני שאול

"הושיעה ה'" - להנצל מיד שאול

מצודת ציון

"פסו" - אפסו וכלו