פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים ט יח

מצודת דוד

"ישובו" - לפי שהשאול מוכן להם אמר לשון ישובו כאדם ששב אל ביתו המוכן לשבתו

מצודת ציון

"לשאולה" - כן יקרא הגיהנם